Albero

Ciężar szczególny 2630 Kg/m3
Absorpcji 0,42%
Odporność na sprężanie 111 MPa
Odporność na zginanie  MPa
Moduł przerwania 9,20  MPa
Ścieranie 6,59 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 49 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu  MPa
Odporność na mróz 0,08 %

Albero

Ciężar szczególny 2630 Kg/m3
Absorpcji 0,42%
Odporność na sprężanie 111 MPa
Odporność na zginanie  MPa
Moduł przerwania 9,20  MPa
Ścieranie 6,59 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 49 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu  MPa
Odporność na mróz 0,08 %