Gris Lugo

Ciężar szczególny 2640 Kg/m3
Absorpcji 0,32%
Odporność na sprężanie 94,50 MPa
Odporność na zginanie 5,65 MPa
Moduł przerwania 12,10  MPa
Ścieranie 8,11 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 49 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu 5,65 MPa
Odporność na mróz 0,09 %

Gris Lugo

Ciężar szczególny 2640 Kg/m3
Absorpcji 0,32%
Odporność na sprężanie 94,50 MPa
Odporność na zginanie 5,65 MPa
Moduł przerwania 12,10  MPa
Ścieranie 8,11 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 49 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu 5,65 MPa
Odporność na mróz 0,09 %