Gris Parga

Ciężar szczególny 2630 Kg/m3
Absorpcji 0,34%
Odporność na sprężanie 122 MPa
Odporność na zginanie 6,30 MPa
Moduł przerwania 8,05  MPa
Ścieranie 8,11 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 51 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu 5,65 MPa
Odporność na mróz 0,08 %

Gris Parga

Ciężar szczególny 2630 Kg/m3
Absorpcji 0,34%
Odporność na sprężanie 122 MPa
Odporność na zginanie 6,30 MPa
Moduł przerwania 8,05  MPa
Ścieranie 8,11 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 51 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu 5,65 MPa
Odporność na mróz 0,08 %