Marrón Estrella

Ciężar szczególny 2650 Kg/m3
Absorpcji 0,17%
Odporność na sprężanie 163 MPa
Odporność na zginanie 8,40 MPa
Moduł przerwania 12,00  MPa
Ścieranie 8,03 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 45 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu 8,40 MPa
Odporność na mróz 0,07 %

Marrón Estrella

Ciężar szczególny 2650 Kg/m3
Absorpcji 0,17%
Odporność na sprężanie 163 MPa
Odporność na zginanie 8,40 MPa
Moduł przerwania 12,00  MPa
Ścieranie 8,03 ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 45 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu 8,40 MPa
Odporność na mróz 0,07 %