Silvestre Gris

Ciężar szczególny  Kg/m3
Absorpcji %
Odporność na sprężanie  MPa
Odporność na zginanie  MPa
Moduł przerwania   MPa
Ścieranie  ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 55 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu  MPa
Odporność na mróz 0,04 %

Silvestre Gris

Ciężar szczególny  Kg/m3
Absorpcji %
Odporność na sprężanie  MPa
Odporność na zginanie  MPa
Moduł przerwania   MPa
Ścieranie  ** (ASTM C241)
Odporność na wstrząsy 55 cm
Odporność na zginanie po przyspieszonym starzeniu  MPa
Odporność na mróz 0,04 %